NON - VEG BRIYANIS


  • Hyderabad Chicken Dum Biryani
  • Hyderabad Mutton Dum Biryani
  • Fry Piece Chicken Biryani
  • Fry Piece Mutton Biryani
  • Prawns Biryani
  • Prawns Kheema Biryani